1


7


11


4


3


7


2


2


3


1


18


1


1


4


3


3


3


5


20


5


7


3


2


8


11


2


4


3


17


3


1


2


2


4


2


12

HOS MIG ÄR DU MÄRKLIG
HOS MIG ÄR DU VERKLIGEN
OVERKLIGT FIN

4


8

DU SKA VA PRESIDENT
DU SKA VA MILJONÄR

4


5


5


4


7

VILL HA DIG
I MÖRKRET
HOS MIG

6


11


3


20


3