16


2


9


4


2


3


3


1


2


5


1


4


13


1


12


6


13


1


1


1


1


5


2


28


2


6


2


1


5


3


21


1


7


1


2


5


1


21


3


6


1


1


6


1


3


2


2


1


1


6

OCH SEN

2009
2010
2011
OSV

8


5


1


4


3


5


1


4


17


17

FUTURE

PAINT
COOK
LOVE YOU
RIDE BICYCLES
INVITE FRIENDS
WALK THE FORESTS WITH THE CATS
LIQUOR CABINET
BAKE

13


6


1


2


23


1


2


1


2


20


1


2


4


9


3


1


1


3


2


4


3


3


2


1


10

LISA
SA
NI SÅG UT ATT VARA
SÅ HIMLA
KÄRA

15


7


1


5


3


51

JAG KAN INTE SÄGA
JAG KAN INTE VETA
JAG KAN INTE GÖRA

MEN JAG VET JU
ETT HJÄRTA I KLORIN
VI ANDAS I TAKT
SKAVSÅR
HUNDRA PROCENT
ELLER TRILJONER OCH MER
SOM DU SA
-
SAMMA ORD
SAMMA MÅL
-
ÄR JAG RÄDD?
JAG ÄR RÄDD
JAG ÄR FEL
NEJ
JAG ÄR KÄR
-

1


1


3


1


6


3


2


3


8


2


7


4


4


2


2